Ukázka části putovní výstavy celé vytvoření ze stěn PopUp. Použito bylo více než 30 konstrukcí. Výstava probíhá po celém světě.


Ukázka části putovní výstavy celé vytvoření ze stěn PopUp. Použito bylo více než 30 konstrukcí. Výstava probíhá po celém světě.