Jak připravit data pro tisk grafiky na prezentační stěny PopUp.

Pro poslání dat k tisku Vaší nové stěny, prosím dodržte následující pravidla.

Nedodržení těchto pravidel může vást k chybám, za které nemůžene nést zodpovědnost, případně k vícenákladům, které Vám budou účtovány nad rámec domluvené ceny.

Zde uvedené iformace platí pro námi dodávané stěny Ultima Displays PopUp IMAPCT,  Ultima Displays PopUp EVOLUTION QUICK a pro Expolinc PopUp Magnetik.

 

Pro konstrukce o jiném počtu sekcí, než je zde uvedeno Vám na základě žádosti pošleme upřesňující informace.

 

  • Uváděné rozměry jsou rozměry VIDITELNÉ PLOCHY.
  • Data připravujte na čistý rozměr BEZ SPADÁVKY a bez pasovacích znaků.

 

 

PROHNUTÁ STĚNA:
 

 

Šířka předního a bočního pásu: 67,3 cm.
V případě tisku grafiky na zadní (vypouklou) stranu, je šířka tohoto pásu 81 cm
Výška pásu: 223,5 cm.


POZOR: Oba boční pásy jsou zahnuté dozadu, a proto motiv na těchto pásech nesměřuje dopředu. Počítejte s touto skutečností při umísťování hlavního sdělení, loga a podobně.

 

Rozměr grafiky pro konstrukci 3x3 (má 5 pásů) je šířka 336,5 x 223 cm.
Přední strana a boky: 67,3 + 67,3 + 67,3 + 67,3 + 67,3 cm.

Zadní strana (na přání)  242,1 x 223 cm - tj. 3 pásy: 80,7 + 80,7 + 80,7 cm

 

Rozměr grafiky pro konstrukci 3x4 (má 6 pásů) je šířka 403,8 x 223 cm.
Přední strana a boky: 67,3 + 67,3 + 67,3 + 67,3 + 67,3 + 67,3 cm.


Zadní strana (na přání) 322,8 x 223 cm - tj. 4 pásy: 80,7 + 80,7 + 80,7 + 80,7 cm

 

Rozměr grafiky na pult Zeus: je 176 x 79 cm (šxv)
Zepředu viditelná plocha má šířku max. 45 cm.

 

Doporučení: Vzhledem k technologii výroby nelze zaručit, že jednotlivé pásy na sebe budou zcela přesně navazovat. Může dojít k posunu až + - 2 mm. Doporučujeme proto do spojů neumisťovat pokud je to možné jemné detaily (např. text).

 

Data budou použita pro velmi kvalitní tisk (1200 DPI) a je tedy žádoucí, aby vše, co může být v křivkách, bylo v křivkách z pro dosažení co nejvyšší kvality.

Jak připravit data pro velkoplošný tisk

 

Zpracovat data pro tisk lze samozřejmě z mnoha formátů, připravených mnoha způsoby. Pokud však budou data pro tisk připravena jinak, než dle zde uvedených pravidel, nemůžeme zaručit kvalitní výsledek a může se stát, že pro přípravu dat do vhodného formátu budeme nuceni účtovat nezbytné grafické úpravy jako vícenáklady.

- Současně s daty požadujeme barevný tisk (náhled, cromalin či jiný adekvátní kontrolní tisk). Bez tohoto výtisku nelze zaručit shodu tisku s předlohou.
- U vektorových programů (InDesign, Illustrator, Corel…) převeďte písmo do křivek.
- Všechny barvy a obrázky musí být  v barevném prostoru CMYK.
- Data připravte na čistý rozměr BEZ spadávky a BEZ ořezových značek.
- Vypněte všechny profily!
- Černé plochy (NE TEXTY) vytvořte s následujícícm složením: C60, M40, Y40, K100 %.
- Součet barev ve CMYKu smí být maximálně 250%.
Data připravená do formátu PDF ukládejte:
- v PDF X1a
- bez kompresí
- bez převodu obrázků z CMYK do RGB
- písma převést do křivek
- Upozorňujeme, že takto připravená data nelze u nás nijak upravovat.
- Rozlišení - pro výsledný formát (1:1):  100 DPI
- Data mohou být dodávána v jakémkoliv měřítku při zachování poměru stran (např. 1:10).


Za kvalitu tiskových podkladů si ručí objednavatel (dodavatel, studio).

BONO Art s.r.o. nemůže nést žádnou odpovědnost za kvalitu tisku z dat, která nevyhovují těmto specifikacím a samozřejmě ani za kvalitu dat, které nepřipravujeme u nás.