Jak připravit data pro tisk grafiky do roll-up stojanů

 Všechno má svá pravidla.

Jistě si i Vy přejete, aby vaše zakázka proběhla co nejplynuleji a výsledek byl co nejlepší. Protože na tom máme i my velký zájem, připravily jsme pro vás souhrn pravidel, za kterých lze očekávat skvělý výsledek bez zádrhelů.

Zpracovat data pro tisk lze samozřejmě z mnoha formátů, připravených mnoha způsoby. Pokud však budou data pro tisk připravena jinak, než dle zde uvedených pravidel, nemůžeme zaručit kvalitní výsledek a může se stát, že pro přípravu dat do vhodného formátu budeme nuceni účtovat nezbytné grafické úpravy jako vícenáklady.

 

Technické podmínky velkoplošného tisku roll-up stojanů.

 

Rozměr, který se uvádí u rolety, je rozměr VIDITELNÉ PLOCHY.

K tomuto rozměru připočítejte:
Nahoře: 1 cm pro zasunutí do lišty
Dole: 30 cm pro upevnění do mechanismu

Je vhodné, aby na obou těchto plochách pokračovalo pozadí rolety (grafického motivu), protože pak vypadá lépe přechod do lišty nahoře a do otvoru v roletě dole (nikde nesvítí bílý proužek).

 

Data pro velkoplošný tisk přijímáme ve formátu:
- PDF X1a,
- .eps
- .tif
- .jpg
Současně s daty požadujeme barevný tisk (náhled, cromalin či jiný adekvátní kontrolní tisk). Bez tohoto výtisku nelze zaručit shodu tisku s předlohou.

- U vektorových programů (InDesign, Illustrator, Corel…) převeďte písmo do křivek.
- Všechny barvy a obrázky v barevném prostoru CMYK.
- Data připravte na čistý rozměr BEZ spadávky a BEZ ořezových značek.
- Vypněte všechny profily!
- Černé plochy (NE TEXTY) vytvořte s následujícícm složením: C60, M40, Y40, K100 %.
- Součet barev ve CMYKu může být maximálně 250%.

 

Data připravená do formátu PDF ukládejte:
- v PDF X1a
- bez kompresí
- bez převodu obrázků z CMYK do RGB
- písma převést do křivek
Upozorňujeme, že takto připravená data nelze u nás nijak upravovat.


  Obrázky (bitmapy) by měly mít rozlišení ve výsledném rozměru alespoň 100 DPI, ideálně 120 DPI (bez "podfuků" jakým je třeba zvětšování ve Photoshopu).

  Data budou použita pro velmi kvalitní tisk (1200 DPI) a je tedy žádoucí, aby vše, co může být v křivkách, bylo v křivkách z důvodu dodržení vysoké kvality.
 

Za kvalitu tiskových podkladů si ručí objednavatel (dodavatel, studio).

 

Naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za kvalitu tisku z dat, která nevyhovují těmto specifikacím.

 

  Při přípravě je třeba mít na vědomí, že u velkoplošného tisku se jakákoliv chyba dat ve výsledném produktu projeví zřetelněji, je na ploše mnohem viditelnější než na tisku malého formátu.

 

Pro Vaše dotazy jsme Vám k dispozici na tel.č. 602 305 223 p. Vejmola