Jak připravit data pro stěnu STEALTH

bez-nazvu-2

Uváděné rozměry jsou rozměry VIDITELNÉ PLOCHY.

Stěna STELATH se skládá ze střádajících se modulů šířky 80 cm a 60 cm.
Na krajích musí být vždy modul šířky 80 cm. Modul šířky 80 cm je pevný. Modul šířky 60 cm je pružný a lze v něm stěnu ohýbat.

Data připravujte na čistý rozměr BEZ SPADÁVKY a bez pasovacích znaků

 

Doporučení: Vzhledem k technologii výroby nelze zaručit, že jednotlivé pásy na sebe budou zcela přesně navazovat. Může dojít k posunu až + - 2 mm. Doporučujeme proto do spojů neumisťovat pokud je to možné jemné detaily (např. text).

Data budou použita pro velmi kvalitní tisk (1200 DPI) a je tedy žádoucí, aby vše, co může být v křivkách, bylo v křivkách z pro dosažení co nejvyšší kvality.
Jak připravit data pro velkoplošný tisk


Zpracovat data pro tisk lze samozřejmě z mnoha formátů, připravených mnoha způsoby. Pokud však budou data pro tisk připravena jinak, než dle zde uvedených pravidel, nemůžeme zaručit kvalitní výsledek a může se stát, že pro přípravu dat do vhodného formátu budeme nuceni účtovat nezbytné grafické úpravy jako vícenáklady.
- Současně s daty požadujeme barevný tisk (náhled, cromalin či jiný adekvátní kontrolní tisk). Bez tohoto výtisku nelze zaručit shodu tisku s předlohou.
- U vektorových programů (InDesign, Illustrator, Corel…) převeďte písmo do křivek.
- Všechny barvy a obrázky musí být v barevném prostoru CMYK.
- Data připravte na čistý rozměr BEZ spadávky a BEZ ořezových značek.
- Vypněte všechny profily!
- Černé plochy (NE TEXTY) vytvořte s následujícícm složením: C60, M40, Y40, K100 %.
- Součet barev ve CMYKu smí být maximálně 250%.
Data připravená do formátu PDF ukládejte:
- v PDF X1a
- bez kompresí
- bez převodu obrázků z CMYK do RGB
- písma převést do křivek
- Upozorňujeme, že takto připravená data nelze u nás nijak upravovat.
- Rozlišení - pro výsledný formát (1:1): 100 DPI
- Data mohou být dodávána v jakémkoliv měřítku při zachování poměru stran (např. 1:10).


Za kvalitu tiskových podkladů si ručí objednavatel (dodavatel, studio).