Jak připravit data pro velkoplošný tisk

  Všechno má svá pravidla. 

Jistě si i Vy přejete, aby vaše zakázka proběhla co nejplynuleji a výsledek byl co nejlepší. Protože na tom máme i my velký zájem, připravily jsme pro vás souhrn pravidel, za kterých lze očekávat skvělý výsledek bez zádrhelů. 

  Zpracovat data pro tisk lze samozřejmě z mnoha formátů, připravených mnoha způsoby. Pokud však budou data pro tisk připravena jinak, než dle zde uvedených pravidel, nemůžeme zaručit kvalitní výsledek a může se stát, že pro přípravu dat do vhodného formátu budeme nuceni účtovat nezbytné grafické úpravy jako vícenáklady.

 

Technické podmínky velkoplošného tisku BONO Art s.r.o.

Data pro velkoplošný tisk přijímáme ve formátu:

 • PDF X1a,
 • .eps
 • .tif
 • .jpg

Současně s daty požadujeme barevný tisk (náhled, cromalin či jiný adekvátní kontrolní tisk).
Bez tohoto výtisku nelze zaručit shodu tisku s předlohou.

 • U vektorových programů (InDesign, Illustrator, Corel…) převeďte písmo do křivek.
 • Všechny barvy a obrázky v barevném prostoru CMYK.
 • Data připravte na čistý rozměr BEZ spadávky a BEZ ořezových značek.
 • Vypněte všechny profily!
 • Černé plochy (NE TEXTY) vytvořte s následujícícm složením: C60, M40, Y40, K100 %.
 • Součet barev ve CMYKu může být maximálně 250%.

Data připravená do formátu PDF ukládejte:

 • v PDF X1a
 • bez kompresí
 • bez převodu obrázků z CMYK do RGB
 • písma převést do křivek

Upozorňujeme, že takto připravená data nelze u nás nijak upravovat.

Rozlišení - pro výsledný formát (1:1):

 • Data mohou být dodávána v jakémkoliv měřítku při zachování poměru stran (např. 1:10).
 • Pro interiérové aplikace cca 100 DPI
 • Exteriérové aplikace cca 5 - 15 m čtverečných 50 - 80 DPI
 • Pro billboardy a bigboardy postačí 15 - 35 DPI.

 

Za kvalitu tiskových podkladů si ručí objednavatel (dodavatel, studio).

 

BONO Art s.r.o. nemůže nést žádnou odpovědnost za kvalitu tisku z dat, která nevyhovují těmto specifikacím a samozřejmě i za kvalitu dat, které nepřipravujeme u nás.